Home

CR Snooker

Smile 10

Smile 8

CR Payroll

                     ระบบโปรแกรมถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการสอบถาม และ                      การออกใบสำคัญต่างๆ สำหรับ การจัดการงานด้านห้องพัก หรือ หน่วยงานที่ต้องการ                      ที่มีลักษณะการเก็บข้อมูลผู้เช่า และ สถานะทางการเงินต่างๆ เช่นรายได้ รายรับ                      ค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลนำไปวิเคราะห์ผลประกอบการของกิจการ

                  * เหมาะสำหรับกิจการทุกขนาด ผู้ใช้หลายคน มีระบบทะเบียนคุมคีย์การ์ด และซ่อมบำรุง

                 
    

                

คุณสมบัติของโปรแกรม
-รองรับกิจการห้องพัก อพาร์ตเม้นท์ รายวัน รายเดือน งานนิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลาง
-ห้องพัก แยกตามอาคาร ตามประเภท ตามโซน
-สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมรายห้อง
-สามารถปรับค่าธรรมเนียมพร้อมๆกันทีเดียวตามอาคาร ตามประเภท
-ระบบจัดเก็บ รายละเอียดผู้เช่า รูปภาพ กท.รถ
-การออกสัญญาเช่า
-การเก็บยูนิตสำหรับคำนวนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ อื่นๆ
-การรับเงินจอง เงินประกัน ค่าเช่าล่วงหน้า
-ออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้แบบคนเดียว(Stand alone) หรือ ผู้ใช้งานหลายคน(LAN)
-รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ และ รายจ่าย ยอดค้างชำระ
-มีการบันทึกรายการทรัพย์สินในห้องพัก
-การออกใบแจ้งหนี้ตามอาคาร การชำระเงินแบบทีละคน หรือทั้งอาคาร พร้อมใบเสร็จรับเงิน
-รองรับการให้บริการอื่น เช่นค่าซักล้าง ขายสินค้า โดยแยกชำระทันที หรือ ค้างหนี้เพื่อชำระภายหลัง
-ข้อมูลการบำรุงรักษาห้องพัก การรับเรื่องร้องเรียน พร้อมสถานะของการแก้ไขปัญหา

ส่วนการตั้งข้อมูลรหัสพื้นฐาน
ใช้สำหรับการตั้งรายการหลักเพื่อใช้งานในระบบ จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
-รายละเอียดชื่อ ที่อยู่
-ธนาคาร เลขที่อ้างอิง สาขา
-เงื่อนไขการคิดค่าน้ำ ไฟฟ้า (ตามยูนิต หรือ ตามจำนวนคน) ขั้นต่ำค่าบริการ
-เงื่อนไขการคิดค่าน้ำ (ตามยูนิต หรือ ตามจำนวนคน) ขั้นต่ำค่าบริการ
-ค่าปรับ

ข้อมูลห้องพัก
-ประเภทห้องพัก
-โซน
-อาคาร
-เลขที่ห้องพัก
-คาธรรมเนียม

ข้อมูลลูกค้า
-กำหนดกลุ่มลูกค้า ส่วนลด (ถ้ามี)
-รายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
-เลขบัตรปชช.
-กท.รถ
-รูปถ่าย (jpg,bmp)
-ผู้เช่ามีปัญหา (Blacklist) ป้องกัน/พิจารณาการเข้าพัก

ข้อมูลทรัพย์สิน
-กำหนดประเภททรัพย์สิน
-รายการทรัพย์สิน
-รายการสั่งซื้อ
-รายการเบิก โอน
-การรับคืน

ข้อมูลบัตรคีย์การ์ด กุญแจ
-รายการบัตร
-สถานะการเบิกใช้ คืน เสียหาย
-ประวัติการเบิกคีย์การ์ด
-เงินมัดจำ

ข้อมูลรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งแบบนับเป็นเดือน หรือ ปริมาณต่อหน่วย
-รายได้อื่นๆ
-ค่าใช้จ่าย
-การปรับค่าธรรมเนียมทั้งอาคาร

การเข้าพักรายวัน
-การรับจองล่วงหน้า
-รายละเอียดผู้เข้าพัก
-การเช็คอิน
-การเบิกคีย์การ์ด /คืนคีย์การ์ด
-การเช็คเอาท์
-การออกใบเสร็จรับเงิน

การเช่าพักรายเดือน
-การรับจองล่วงหน้า ยึดเงินจอง
-รายละเอียดผู้เข้าพัก ผู้พักร่วม กท. รูปภาพ
-เงินค้ำประกัน เงินรับล่วงหน้า
-ทำสัญญาเข้าพัก
-การเบิกคีย์การ์ด
-การแจ้งออกล่วงหน้า
-การเบิกคืนคีย์การ์ด เสียหาย
-รายละเอียดค่าปรับส่วนเพิ่ม ค่าเสียหาย
-การเช็คเอาท์
-การออกใบเสร็จรับเงิน

รายการประจำเดือน
-ออกใบจด มิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ตามอาคาร
-ค่าโทรศัพท์
-จัดทำใบแจ้งหนี้รายห้อง หรือ ตามอาคาร ตามประเภท
-ใบแจ้งหนี้โอนเข้าธนาคาร
-บันทึกการรับชำระค่าเช่า รายห้อง หรือ รายอาคาร
-คำนวนค่าปรับอัตโนมัติ ตามเงื่อนไข

รายการค่าใช้จ่ายในเดือน
-ชื่อผู้ให้บริการ เจ้าหนี้การค้า ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
-รายการรับสินค้า
-รับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการ
-ทำรายการจ่าย เงินสด ธนาคาร เลขที่เช็ค
-ออกใบสำคัญจ่าย

รับแจ้งปัญหา
-รายละเอียดพนักงาน ช่างซ่อมภายใน
-รับแจ้งปัญหา สถานะการแก้ไขปัญหา
-ติดตามงานค้าง

ประมวลผลปิดสิ้นเดือน
-ปรับเลขมิเตอร์
-ทำประวัติห้องพัก
-ปรับฐานข้อมูล ให้ทำงานรวดเร็ว

ระบบ การรายงาน
-รายงานตรวจสอบใบแจ้งหนี้
-รายวันรับชำระ
-รายวันจ่าย
-รายงานรายละเอียดการใช้น้ำ ไฟฟ้า
-รายงานการค้างชำระค่าเช่า
-รายงานสถานะห้องพัก
-รายงานแสดงผลประกอบการ
-อื่นๆ

ระบบค้นหา
-ห้องว่าง
-เลขที่ห้องตามโซน และ อาคาร
-ประวัติการเงินตามห้อง
-สามารถเชื่อมโยงดูรายละเอียดแต่ละบิล
-ค้นหาตาม ชื่อ ชื่อเล่น
-ค้นหาตาม บัตรปชช กท.รถ เบอร์โทร
-ค้นหาตาม เลขทีบัตรคีย์การ์ด

ระบบควบคุมการใช้งาน
-กำหนดผู้ใช้งาน และ Password
-การเตือนเปลี่ยนรหัสผ่าน
-การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
-คู่มือการใช้งาน

 ขั้นตอนการสั่งซื้อ :

  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางเขน บัญชีออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี  คุณ ผานิตย์ อังกินันท์  เลขที่บัญชี 070-2-53802-5

  1. โปรแกรมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ CR Snooker จากราคา 10,000 บาท ลดเหลือ 6,999 บาท
  2. โปรแกรมอพาร์ตเม้นท์ Smile10 จากราคา 10,000 บาทลดเหลือ 6,999บาท
  3. โปรแกรมอพาร์ตเม้นท์ Smile8 ราคา 2,999บาท
  4. โปรแกรมเงินเดือน รปภ CR Payroll ราคา 9,999 บาท (Package 200)

  หลังโอนเสร็จกรุณาแจ้งที่อยู่จัดส่งที่เบอร์โทร 089-6997217

  การให้บริการ : ทุกวัน 9.00 - 21..00น (ทางโทรศัพท์ หรือทาง Internet)

  Download ทดลองใช้งานฟรี*

   demo_โปรแกรมคุมโต๊ะสนุ๊กเกอร์ (CRSnooker)

   demo_โปรแกรมอพาร็ฺตเม้ันต์(smile10)

   demo_โปรแกรมอพาร็ฺตเม้ันต์(smile8)